Annette Vogel organiseert, schrijft, zingt en speelt

Annette Vogel organiseert, schrijft, zingt en speelt

Iedere eerste vrijdag van de maand in de Noorderparkkamer in Amsterdam Noord vindt er een songwriters avond plaats onder de enthousiaste leiding van Annette Vogel.

Ze speelde haar eerste akkoorden op 15 jarige leeftijd en op haar 17e vertrok ze met gitaar om een hele tocht, al liftend en optredend door Europa te maken. Al met al is ze ongeveer een jaar weg geweest en na een PABO-opleiding startte ze aan het Conservatorium in Groningen. Daar deed ze in eerste instantie een zangstudie, maar werd daar ook opgeleid tot…saxofonist! Ondanks deze verrassende wending is ze na ongeveer 5 jaar gestopt en startte een gezin in Amsterdam. Pas in 2011 vond ze weer opnieuw haar gitaar, ging weer spelen en muziek schrijven en treedt daarmee ook zeer regelmatig op.

Annette Vogel organiseert, schrijft, zingt en speelt

Annette Vogel organiseert, schrijft, zingt en speelt

SWAN
Aangezien er in 2011 in Amsterdam Noord niet zoiets bestond als een soort songwriterscollectief, vatte ze het plan op om dat te gaan organiseren. Na een oproep op Facebook kwam ze uiteindelijk terecht in de Noorderparkkamer in het Noorderpark. Deze intieme locatie, eigenlijk een soort huiskamer, kan ongeveer 25 mensen herbergen en iedere eerste vrijdag van de maand zit het ook vol. Er spelen dan 8 songwriters elk 3 eigen nummers en het eindigt uiteindelijk in een soort jam. Het geheel duurt uiterlijk, inclusief de jam, tot ongeveer half twaalf. Song Writers Amsterdam Noord, kortweg SWAN, heeft inmiddels een behoorlijke naam opgebouwd en veel songwriters die er komen spelen zijn vanuit het hele land afkomstig. Dit zal mede door de inspirerende invloed van Annette komen en gezien haar enthousiasme heeft SWAN een glorieuze toekomst in het verschiet.

SchierSong Festival
Behalve dat, organiseert ze één maal per jaar ook het SchierSong Festival op Schiermonnikoog, altijd aan het begin van de vakantieperiode en voor het komende jaar is dat dan in het weekend van 29 en 30 juli 2017. Ook hier komen vele songwriters op af die de eerste avond een optreden verzorgen op de camping op het eiland en de avond daarna op strand. Hoeveel songwritersfeer wil je hebben?

Wat haar eigen optredens betreft timmert ze ook behoorlijk aan de weg, naast haar baan in het onderwijs treedt ze zo’n 2 keer per week op. Dat zijn vaak kleine optredens met begeleiding van bassist Mario Kaspers en hierbij ze brengt haar eigen nummers. Deze zijn allemaal in het Engels, hoewel ze ook wel eens een uitstapje naar het Nederlands heeft gemaakt. Vaak is dat wel op verzoek van iemand of voor een speciale gelegenheid. Ook bleek tijdens het gesprek dat ze inmiddels twee boeken heeft geschreven, De laatste titel is De Verlichte Borderliner, veel van haar nummers gaan ook hierover. Denk nu niet dat het allemaal mineurnummers zijn, want ondanks het pittige onderwerp weet ze er juist door de muziek een vrolijke slinger aan te geven.

Annette Vogel organiseert, schrijft, zingt en speelt

‘Cut the Crap’ Annette Vogel

Betalingen
Toen ik het onderwerp betalingen aanstipte, ontwikkelde zich een mooie theorie. Iedere muzikant heeft er mee te maken: weinig of zelfs niet betaald krijgen voor een optreden. Annette zegt dat deze disbalans al vroeg wordt veroorzaakt, namelijk in het basisonderwijs. Vanaf het begin wordt er in het onderwijs gehamerd op rekenen en taal. Muziekles wordt vaak niet eens gegeven omdat leerkrachten zich daartoe niet in staat voelen, op vakleerkrachten is behoorlijk bezuinigd, en geen enkel kunstvak is onderdeel van de CITO toetsen die jaarlijks worden afgenomen.
Vreemd genoeg kun je dan binnen het voortgezet onderwijs, wél muzieklessen volgen en kun je er nu zelfs ook examen in doen, maar bij overgang basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs hecht men er totaal geen belang aan. Ouders willen in de onderbouw en middenbouw graag dat hun kinderen les krijgen in muziek, drama, en beeldende kunst maar zodra hun kinderen in groep 7 komen, raken ouders in paniek omdat er door de entreetoets en eindcito groep 8 alleen maar getoetst wordt op spelling, rekenen en taal. Middelbare scholen kijken alleen naar dat soort kwaliteiten. Maar waarom, als veel middelbare scholen muziek zelf inmiddels wel aanbieden als examenvak?

Verbetering in kwaliteit
Het zou al een behoorlijke verbetering geven, ook in de kwaliteit van de muzikanten, als het basisonderwijs meer waarde hecht aan de kunstvakken en deze vakken als net zo volwaardig gaat beschouwen als bijvoorbeeld rekenen. Maar dit zal alleen gebeuren als de samenleving daar om vraagt! Als de kunstvakken een andere, sterkere positie op de scholen innemen, zodat leerlingen ook op deze vakken kunnen scoren en hun talenten kunnen ontwikkelen, dan pas wordt het als een volwaardig vak gezien en kan de vraagprijs omhoog en kan de goede muzikant beter betaald worden. Uiteindelijk voor iedereen beter, de muzikant, het podium en dus ook het publiek.

 

 

Voor meer informatie over Annette Vogel:
Website: www.annettevogel.nl
Blog: http://annettevogel.blogspot.nl/
SchierSong Festival: https://schiersongfestival.wordpress.com/
SongWritersAmsterdamNoord: www.songwritersamsterdamnoord.blogspot.nl
Boek: http://uitgeverijvanwarven.nl/de-verlichte-borderliner/

Voor meer interviews, nieuws, releases enzovoort, klik hier

Geef een reactie

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

*
*